Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Kontakt::

Telefon: 77 455-62-21 wew.:

77 455-60-36 wew.:

Komórka:

Fax:

Email: sekretariat@opole.oschr.gov.pl

www: www.opole.oschr.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 930AB 930

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Nawozy