Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Kontakt:

Telefon: 77 455-62-21 wew.: brak

77 455-60-36 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 77 455-60-36

Email: opole@schr.gov.pl

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 930AB 930

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki