Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Oleska 123; 45-233 Opole

Kontakt:

telefon: 77 455-62-21

77 455-60-36

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@opole.oschr.gov.pl

strona internetowa: www.opole.oschr.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 930AB 930

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Nawozy