Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia

ul. Grudzińskiego 4; 81-103 Gdynia

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoryjny

ul. Grudzińskiego 4; 81-103 Gdynia

Kontakt:

telefon: 26 126-25-94

26 126-25-87

tel. komórkowy:

fax: 26 126-49-79

email: womp-gdynia@ron.mil.pl

strona internetowa: www.wompgdynia.wp.mil.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1138AB 1138

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)