Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Grupa DALAB Bożek Dariusz

Mszanka 234; 38-322 Łużna

Dane laboratorium:

Laboratorium

Mszanka 234; 38-322 Łużna

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 698-526-160

fax:

email: biuro.dalab@gmail.com

strona internetowa: www.dalab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1341AB 1341

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)