Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10A; 83-262 Czarna Woda

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Mickiewicza 10A; 83-262 Czarna Woda

Kontakt:

telefon: 58 587-82-16

58 587-87-81

tel. komórkowy:

fax: 58 587-87-16

email: obrppd@obrppd.com.pl

strona internetowa: www.obrppd.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 244AB 244

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Meble
 • Drewno
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)