Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13; 38-200 Jasło

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13; 38-200 Jasło

Kontakt:

telefon: 13 446-30-08

tel. komórkowy:

fax: 13 446-34-66

email: psse.jaslo@pis.gov.pl

strona internetowa: www.sanepidjaslo.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 528AB 528

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Obiekty obszaru produkcji żywności