Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie

ul. Sobieskiego 38; 29-100 Włoszczowa

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Sobieskiego 38; 29-100 Włoszczowa

Kontakt:

telefon: 41 394-27-41

41 394-34-95

tel. komórkowy:

fax: 41 394-34-96

email: laboratorium.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.psse-wloszczowa.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 671AB 671

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)