Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

AB 1155

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - Badania właściwości

:2022-08 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (20 – 9890) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-03 wydanie 4 z dnia 21.08.2023 r. Średnie natężenie oświetlenia Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1028

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki uciążliwe – oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – oświetlenie), pomieszczenia (warunki środowiskowe) – oświetlenie / T ests concerning environmental engineering

) g/m3 Metoda grawimetryczna PN-87/M-34129:1987 – metoda A PN-Z-04030-7:1994 PN-EN 13284-1:2018-02 Skuteczność odpylania (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne podziemnych wyrobisk zakładów górniczych Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5

AB 1052

uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration

:2013 Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 498

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors – noise, lighting, vibration)  Badania właściwości fizycznych

– 39,3) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,34– 117) mg/m3 Metoda elektrochemiczna KSZ Rozdz. 10, wersja rozdziału nr 1, aktualna od 09.01.2023 r. Środowisko pracy – oświetlenie

AB 1276

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate) - Badania właściwości fizycznych

Strategię 2 p. 10 i Strategię 3 p. 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: − 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy − przeciętnego, tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 1225

, oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful

obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1225 W ydanie nr 16, 28.08.2023 r. str. 6/8 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1163

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) W ersja strony/Page version: A *) Kod

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5-10000) lx Metoda pomiarowa

AB 1086

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwie – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting)  Badania właściwości fizycznych

Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Garbarska 18, 38-300 Gorlice Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności /badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx

AB 1595

(harmful f actors - air) -G33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

:2022-05/Ap1:2022-08 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5 000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne na

AB 1194

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - Badania właściwości fizycznych

) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego

AB 1855

(harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesiony do: - 8 - godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1316

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 IB-04/Es wydanie 8 z dnia 05.04.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie

AB 971

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 1255

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - P/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/T ests

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja

AB 1326

tests – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering

: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1326 W ydanie nr 15, 01.03.2024 r. 3/5 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5

AB 780

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting, microclimate

-04 Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 3000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura badawcza HP-PB-05 wydanie 4 z dnia 01.06.2022 r. Równomierność

AB 997

– środowisko pracy (czynniki szkodliwe – powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f aktory – air), Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie

- oświetlenie elektryczne miejsc pracy we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia

AB 821

- working environment (harmful f actors - air)  G/33  G/34  G/35  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning

dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 1648

(środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – pole elektromagnetyczne, drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas, wydatek energetyczny)/Test concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

(1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach - oświetlenie elektryczne na zewnątrz Natężenie oświetlenia, Zakres: (0,5 – 9500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-01 wydanie 4 z dnia 21.01.2023 r

AB 1352

)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710 z późn. zm.) z wyłączeniem punktu F. Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we

AB 900

uciążliwe – oświetlenie, drgania, hałas, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, vibration, noise, electromagnetic field) - Badania dotyczące inżynierii

Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie awaryjne Natężenie

AB 1153

powietrza / Chemical tests and sampling of air Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental

/6 Laboratorium Badań Środowiska Pracy Panek ul. Wawrzyńca Gałaja 26, 16-400 Suwałki Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 896

ultradźwiękowy, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania, pole elektromagnetyczne) pole elektromagnetyczne/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, ultrasonic

(0,006 – 0,2) mg w próbce Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4 (74), str. 117-130 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 1714

Chromatyczność barw Natężenie oświetlenia (0 - 50000) lx Równomierność oświetlenia CIE 84:1989 CIE 70: 1987 PN-EN 13032-1+A1: 2012 PN-EN 60598-2-5:2016-02 Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych Strumień świetlny (0 – 50000) lm

Natężenie oświetlenia (0 - 20000) lx Równomierność oświetlenia CIE 84:1989 CIE 70: 1987 PN-EN 13032-1+A1: 2012 PN-EN 60598-2-5:2016-02 PN-EN 60598-2-19:2002 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1714

AB 1463

badań / Field of testing and item: - G/33 - N33/P - P/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szko- dliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

– frakcja wdychalna Zakres: (0,14 – 34,0) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08 Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Zakres: (0,15 – 36.5) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08 Środowisko pracy – oświetlenie

AB 1288

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests concerning

godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (1 - 10000) lx Metoda pomiarowa

AB 1884

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, wydatek energetyczny mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance

obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 1509

- working enviroment (harmful f actors – air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe) – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat /T ests concerning environmental engineering

(z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03, PB-02 wydanie 1 z dnia 30.12.2016 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 1571

elektromagnetyczne, hałas, mikroklimat, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors and nuisance f actors – electromagnetic field, noise, microclimate, vibration, lighting) - Badania

działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 1345

klimat yc zne) – śr odowisko pracy (czyn-niki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, dr gania) / Tests c oncerning environmental engine-ering ( envir onmental and climatic) - working envir onment (harmful and nuisanc e f actors – noise, lighting, vibr ation

odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek powietrza do

AB 335

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania

, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − hałas Równoważny

AB 988

– hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy

ekspozycji na hałas odniesio- ny do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda

AB 1020

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful factors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning

, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne

AB 1786

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania dotyczące inżynierii środowiska

odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Instrukcja badawcza IB-06

AB 1002

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests

ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Średnie natężenie oświetlenia

AB 841

environment (harmful f actors - air) - G/33; G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas i drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T est

Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN 83/E-04040.03 PB/HP-02 wyd. 6 z dn. 15.03.2019 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze

AB 1795

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise, lighting

: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB

AB 785

/ Chemical tests and sampling of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic

Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022- 08 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (5,0 – 5000) Ix Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 861

 G/33  G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne) / T ests concerning

włókien mineralnych Zakres: (400 – 5000000) włókien/m3 Metoda mikroskopii optycznej Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura Badawcza PA/12 wydanie

AB 1055

(stałych) / Chemical tests of fuels (solid) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 3000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PN-G-05800:2001 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Wersja strony: A PCA

AB 1517

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda

AB 1075

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests – working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

: (500 – 91500) mg/m3 Metoda IR Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-07 wydanie II z dnia 15.01.2013 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W

AB 1285

of water  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment

Zakres: (0,174 – 22,73) mg/m3 (0,025 – 7,50) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-Z-04469:2015-10 Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia

AB 1013

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors - noise, lighting, microclimate, vibration) Badania właściwości fizycznych

pomiarowa bezpośrednia PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 i 3 – pkt. 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 1154

uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy

wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 1749

ultradźwiękowy, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wyda-tek energetyczny, środki ochrony osobistej) / T ests concerning environmental engineering (envi-ronmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors – noise, ultrasonic noise, lighting, vibration

, microclimate, energy expenditure, personal protection equipment)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environ-mental

AB 1105

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - P/33 -Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests

wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 1654

szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors noise, vibration, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

(z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB

AB 1497

/33/P - P/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering

) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-4/LBŚ wydanie 3 z dnia 28.11.2016 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres

AB 630

and sampling – working environment (harmful f actors – air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning environmental engineering

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia LHP/PB-1-0-0 Wydanie I z dnia 19.02.2024 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 865

and sampling - working environment (harmful f actors – air), G/33 G/34 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T

strony: B PCA Z akres akredytacji Nr AB 865 W ydanie nr 21, 04.01.2024 r. 5/8 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 1121

/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB-03 wydanie 5 z dnia 29.08.2019 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 939

 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat oświetlenie) / / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,02 – 15,5) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach

AB 1169

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful f actors – noise, vibration

-EN ISO 7243:2018-01 Wskaźnik WBGT (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB 09 wydanie 3 z dnia 15.03.2013 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1033

– hałas, oświetlenie, mikroklimat wydatek energetyczny; czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – workplace (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate, energy

odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83 E 04040.03 Równomierność oświetlenia ( z obliczeń) Środowisko pracy - hałas Równoważny poziom dźwięku

AB 1039

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting

bezpośrednia PN-EN ISO 11079:2008 Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 1208

pokłady otwarte na statkach) / Acoustic and vibration tests – building items (facilities and open decks on ships) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T

wyrażony wskaźnikami LaeqD i LaeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 - 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB/01 wydanie 5 z dnia 04.11.2022 r. PN-83/E-04040.03:1983 Równomierność

AB 1100

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental

Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne na zewnątrz Natężenie

AB 888

/ Chemical tests of landfill gases - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny, oświetlenie, nielaserowe promieniowanie

wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 – 5000) lx PB-01 wydanie 1 z dnia 23.09.2019 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie awaryjne

AB 927

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat

/wyrób Rodzaj działalności /badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 491

pracy (czynniki szkodliwe – powietrze)/ Chemical tests – working environment (harmful f actors – air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie)/ T

: (2,32 – 200) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/OL-06 edycja 5 z dnia 2020-04-27 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/OL-01 edycja 8 z dnia 2020

AB 524

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB 01/LD/NO/2008 wydanie 4 z dnia 30.11.2009 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 1109

– air) - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental engineering (environmental

Zakres: (25 - 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5,0) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx

AB 1111

tests and sampling of air, waste gases - G/33, G/34, G/36 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy (gazy

akredytacji Nr AB 1111 W ydanie nr 20, 24.10.2023 r. 4/6 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 5000) lx Metoda pomiarowa

AB 1821

) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, wydatek energetyczny, mikroklimat)/ T ests

Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 870

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors

elektrochemiczna Procedura Badawcza PB-04, wydanie 10 z dnia 03.01.2024 r. Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Procedura Badawcza PB-03

AB 915

code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie/T ests

przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 − 10000) lx Metoda

AB 523

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting)  N/33/P  Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 pkt. 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - tygodniowego przeciętnego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne

AB 801

products and materials - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków / Chemical tests and sampling of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - hałas i oświetlenie / Tests

- punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy; - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 2000

AB 493

 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-03/KA wydanie 1 z dnia 01.02.2010 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko ogólne - hałas

AB 417

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, pole elektromagnetyczne, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors

wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – pkt 10 i strategię 3 – pkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne

AB 1021

- working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB/03 wydanie 2 z dnia 02.01.2017 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 1022

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie

oświetlenie Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (20 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − powietrze Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na: - pyły

AB 1178

and item: - G/33 - N/33/P - P/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental

10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres

AB 755

/ Chemical tests of water, drinking water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - oświetlenie, drgania, hałas / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic

obejmującej strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 977

*) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - N/33/P - P/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania / T ests

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres

AB 671

uciążliwe – hałas, hałas – środki ochrony osobistej, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, ,noise - personal protection equipment, lighting), - K/3, K/28, K

nr 2 – pkt 10 i strategię nr 3 – pkt 11 Efektywny poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 1000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 1260

i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting, microclimate) - Badania właściwości fizycznych i

wyłączeniem metod HML i SNR Równoważny poziom dźwięku A pod ochronnikami słuchu (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03 Równomierność oświetlenia

AB 967

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting

/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (10 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia

AB 1475

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors

. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 1118

and sampling – working environment (harmful factors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)/ Tests concerning environmental engineering

wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1030

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1706) z wyłączeniem pkt. F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1131

badań / Field of testing and item: - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, wydatek energetyczny, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental

obejmującej strategię 2 p. 10 i strategię 3 p. 11 PN-N-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 1697

skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa

bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji

AB 600

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – lighting, microclimate, noise) - Badania

strategię 2 - punkt 10 i metody obejmującej strategię 3 - punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10000) lx

AB 1140

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, vibration) - N/10 - Badania właściwości fizycznych paliw

metod obejmujących strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we

AB 1070

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania, pole

Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040-03 z wył. pkt. 2.7.3 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy − wydatek energetyczny Temperatura powietrza Zakres: (5

AB 1245

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting) - Badania

:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkty 10 i 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie

AB 1138

tests of biological items and materials f or testing, Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodli-we i uciążliwe – hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental

odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 1900) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-07, wydanie 7 z dnia 31.03.2023 r

AB 863

, drgania oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting, microclimate, energy expenditure) G/34 Badania dotyczące

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 824) z wyłączeniem p. H Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 476

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – pole elektromagnetyczne, hałas i drgania, mikroklimat, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne, hałas) / Tests

Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83 E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres (0,5

AB 1848

próbek ścieków/ Chemical tests and sampling of sewage  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-01 wydanie 1 z dnia 15.04.2022 r. Równomierność

AB 1798

) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 9900) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny

AB 1403

- air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

. dobowego wymiaru czasu pracy − przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-05 wydanie

AB 691

- powietrze)/ Chemical tests – working enviroment (harmful factors - air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering

odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-53-02 edycja 3

AB 458

– hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat), T ests concerning environmental engi-neering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibra-tion, lighting, microclimate) - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek

04.01.2021 r. W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 458 W ydanie nr 21, 09.01.2024 r. 5/6 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1498

(czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests - working environment (harmful f actors - air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T

- siony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E

AB 599

–air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe) – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania ogólne i miejscowe / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

akredytacji Nr AB 599 W ydanie nr 19, 06.02.2024 r. 4/6 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda

AB 1357

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie, drgania)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting

) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie

AB 582

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – lighting

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 1364

próbek wody, ścieków / Chemical tests and sampling – working of water, sewage - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB/LO/13 wydanie 6 z dnia 14.04.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Ścieki Pobieranie próbek do badań chemicznych i

AB 714

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas w środowisku pracy / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful f actors) – lightning, noise Badania mikrobiologiczne

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda

AB 1065

- powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air), G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / T ests concerning environmental

- punkt 10 oraz strategię 3 - punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 244

) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie) / T ests corcerning environmental engineeging (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting) - Badania mechaniczne materiałów

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - spaliny silnika Diesla - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,13 – 7,0) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa PN-91-Z-04030/06 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 624

, drinking water,  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgaia) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working

organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - cement portlandzki - węgiel (kamienny, brunatny) - grafit naturalny Zakres: (0,22 – 14) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08 Środowisko pracy - oświetlenie

AB 408

uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, pola elektromagnetyczne, mikroklimat), / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance factors noise, lighting, vibration, electromagnetic field, microclimate

-034 wydanie 2 z dnia 04.05.2021 r. Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-001 wydanie 2 z dnia 18.05.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1152

of water, drinking water and sampling of drinking water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania)/ T ests concerning environmental engineering

pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN-83/E-04040.03 PB-SBŚP-03 edycja 3 z dnia 15.11.2023 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Stężenie

AB 1183

klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, mikroklimat, hałas, oświetlenie, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ T ests concerning environmental engineering

Zakres: (0,15 – 5,0) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 11079:2008 Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik tW C (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 9800) lx Metoda pomiarowa

AB 016

Rozporządzenie Komisji (UE) 1230/2012 (zmienione Rozporządzeniem 2017/1151 oraz 2019/1892) Rozporządzenie W ykonawcze (UE) 2021/535 Zał. XIII Oświetlenie i sygnalizacja świetlna Pojazdy kategorii M, N, O Rozmieszczenie i ocena działania oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

AB 1257

(harmful f actors - air)  G/33, G34  N/33/P  P/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne), środowisko

(ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1257 W ydanie nr 19, 01.05.2024 r. 4/12 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne

AB 665

– w tym metale i kompozyty, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

-EN 60745-1 PN-EN 60745-2-3 PB-BT/02 Środowisko pracy – oświetlenie Working environment – lighting Parametry oświetlenia – pomiary bezpośrednie Lighting properties - direct measurements PN-E-04040-03 PN-G-02600:1996 PB-BT/03 Lista działań

AB 949

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-22 wyd. V z dnia 20.03.2018 r. PN-83/E

AB 964

szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling of air  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests concerning

wyłączeniem punktu F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03

AB 1695

, oświetlenie, wydatek energetyczny, środki ochrony osobistej)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting, microclimate, energy expenditure, personal protection

r. (Dz.U. 2021 poz. 1710, Dz. U. 2022 poz. 614) z wyłączeniem punktu F i E.II.1. Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 543

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat w środowisku pracy) / Tests of concerning environmental engenieering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting, microclimate

(z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB/L-37 Wydanie 3 z 25.02.2019r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - drgania mechaniczne

AB 634

, oświetlenie) / Tests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful and nuisance f actors – noise, vibration, lighting)  K/28/P; K/29/P  Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi

- oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły

AB 1119

, solid fuels - Badania chemiczne powietrza, gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of air, waste gases - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie), środowisko

strategię 3 - punkt 11 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 1119 W ydanie nr 17, 03.10.2023 r. 4/8 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 1168

and sampling – air - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 – punkt 10 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiaru

AB 368

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 15000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 1226

, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors noise, ultrasonic noise, lighting, vibration, microclimate)  Badania dotyczące inżynierii środowiska

badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie miejsce pracy światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z

AB 608

(0,1 – 1,5) % Co (0,03 – 0,4) % Al (0,06 – 0,32) % Nb (0,013 – 0,20) % Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (ED- XRF) PT-5/L2 2) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx

Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PN-E-04040.03 1) PT-4/L2 2) Środowisko pracy - hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (20 – 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35 – 138) dB Metoda

AB 833

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas w pomieszczeniach, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 833 W ydanie nr 21, 09.08.2023 r. 9/18 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie

AB 642

for testing - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20-10 000)lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura badawcza LSP

AB 520

środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting) - K/3

punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx

AB 752

i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodli-we i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning envi-ronmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors

(ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5,0 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 EB3b-002 wydanie III z dnia 01.02.2010 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 976

(czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy (gazy odlotowe), pomieszczenia (warunki środowiskowe- wentylacja) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia SOP 201 wydanie VI z dnia 28.06.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W

AB 1287

ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, ultrasonic noise

) (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB 43 wydanie 4 z dnia 27.10.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PCA Z akres akredytacji Nr AB 1287

AB 1096

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – workplace (harmful and nuisance f actors - noise

Zakres: (0,011 – 0,731) mg/m3 Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, 4 (74), str.117-130 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5

AB 672

chemiczne paliw stałych, odpadów / Chemical tests of solid f uels, waste - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering

pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-05/PL-2-4 wydanie 05 z dnia 15.11.2022 r

AB 1004

(środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliw e – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny) / Tests concerning environmental engineering (environm ental and climatic) - working environment (harmful and nuisance

(0,001 – 0,02) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna PN-Z-04073-1:2014-8 Zawartość kwasu fosforowego (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN

AB 574

– drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – vibration, noise, lighting, microclimate) W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny

Zakres: CO (2,32 – 116,00) mg/m3 CO2 (736 – 36984) mg/m3 NO (0,25 – 18,75) mg/m3 NO2 (0,382 – 9,55) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/SzFCh/BŚP/06 wydanie IV z dnia 20.07.2020 r. Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 514

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors – noise

. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8. godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia

AB 657

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful

dobowego wymiaru czasu pracy -tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-SBŚP-05 edycja 3 z dnia 20.07.2023 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 603

pracy (czynniki szkodliwe - powietrze)/ Chemical tests – working enviroment (harmful factors - air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania

wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PBL- 20 wydanie 3 z dnia 15.12.2021 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 022

-13:2007/A1:2012 PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 PN-EN 60598-2-13:2007/A11:2021-09 z wyłączeniem badań odporności na nacisk Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05 Oprawy

oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań PN-EN IEC 60598-2-18:2023-05 Oprawy oświetleniowe napowietrzane PN-EN 60598-2-19:2002 Girlandy świetlne PN-EN 60598-2-20:2015-07 Oprawy do oświetlenia awaryjnego PN-EN IEC 60598-2-22:2022

AB 647

– środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful f actors - air) Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie

obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 1197

and sampling of air Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe-hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne) / T ests concerning environmental engineering (environmental

odniesieniu do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10-5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E

AB 1089

solid, working environment (harmful factors - air) gases (waste gases) - G/33;G/34; G/36 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - oświetlenie, hałas), środowisko ogólne (czynniki

pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna Zakres: (0,12 – 10,0) mg/m3 Metoda grawimetryczna PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000

AB 541

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working environmental (harmful and nuisance f actors – noise , lighting, microclimate

Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia IU/L/ŚP-07 wyd. 1 z 31.01.2014r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - mikroklimat zimny Temperatura powietrza

AB 614

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat)T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors

działalności/ badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-OBFCh-Ś-04 wydanie 3 z dnia 15.03.2023 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 761

- Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki uciążliwe – oświetlenie) / T ests concerning

761 W ydanie nr 31, 17.11.2023 r. 4/9 Laboratorium Sekcja Badań Chemicznych i Środowiskowych ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie

AB 561

inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors

metody obejmującej strategię 3 – p. 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx

AB 1024

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, vibration, microclimate

- 60) °C Wilgotność powietrza Zakres: (20 - 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5,00) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 746

– hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, pola elektrom agnetyczne, mikroklimat, nielaserow e promieniow anie optyczne) / Tests concerning environm ental engineering (environmental and climatic) - working environm ent (harmful and nuisance factors noise

uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz), (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 50000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 1642

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne, pole elektromagnetyczne) / Tests

Metoda pomiarowa bezpośrednia EV-PB-8 wydanie 3 z dnia 18.05.2021 r. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 EV

AB 1042

ludzi / Chemical tests of drinking water - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning

działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5-10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-4040.03 PB-01/LBŚP wydanie 3 z 07.03.2023 r. Równomierność

AB 528

/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

: CO (2,32 – 291,2) mg/m3 NO (0,25 – 26,4) mg/m3 NO2 (0,38 – 21,01) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/HP/01, wyd. VI z dnia 26.10.2020 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa

AB 678

tests and sampling – working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental

-04508:2022-05/Ap1:2022-08 Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,32 - 35) mg/m3 Metoda elektrochemiczna PB/01/LBFC– PBŚP wydanie 3 z 16.05.2016 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 - 1900) lx Metoda pomiarowa

AB 940

(harmful f actors – air), Badania chemiczne i pobieranie próbek gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie

Zakres: (0,15 ÷ 5,0) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 11079:2008 Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (5 ÷ 10

AB 150

dnia 30.06.2023 r. Procedura PB-014 edycja 7 z dnia 30.06.2023 r. Natężenie oświetlenia pola pracy wokół pojazdu, oświetlenie stopni przedziału załogi Procedura PB-073 edycja 3 z dnia 30.06.2023 r. Pojemność zbiorników na środki gaśnicze metodą wagową

AB 875

gazów odlotowych / Chemical tests and sampling of waste gases  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / T ests concerning environmental

- oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Procedura Badawcza PB 12464 Wydanie 3 z 02.05.2016 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie awaryjne

AB 581

water - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 581 W ydanie nr 24

AB 1626

nr 58 cz. II Rozporządzenie (UE) 2019/2144 Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O Położenie w pojeździe Wymiary geometryczne, rozmieszczenie: - kąty widoczności - odległości Zakres: Wymiary liniowe (0 ÷ 25000

AB 481

tests - working environment (harmful f actors - air) Badania chemiczne gazów odlotowych / Chemical test of waste gases Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie

pasmach częstotliwościowych oktawowych Zakres: od 31,5 Hz do 8 kHz Zakres: (25 - 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa

AB 1302

wody, odpadów / Chemical tests of water, waste - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie, wydatek energetyczny), środowisko ogólne (czynniki fizyczne

obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 200) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 z wyłączeniem pkt. 4.2.3-4.2.5; 4.3.3-4.3.5; 4.3.9; 4.4.3-4.4.6; 4.5; 5. Stosunek minimalnego do maksymalnego

AB 618

(harmful f actors – air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (enviromental and climatic) – working

- oświetlenie światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany Temperatura powietrza Zakres: (5 – 40) °C Wilgotność

AB 487

szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas)/ T ests concerning environmental engineering – workplace (harmful and nuisance factors – lighting, vibrations, microclimate, noise)  K/3; K/28; K/29; K/22  Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów

wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PB-KŚP-23 wydanie 5 z

AB 635

(harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working

, 1,4awy, awz) (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 635 W ydanie nr 24, 18.05.2023 r. 6/12 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy /metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 782

(środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliw e i uciążliw e – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environm ent (harmful and nuisance factors noise

obejmującej strategię 2 - p.10 i strategię 3 - p. 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:  8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy  przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10

AB 489

conditions – air) - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki fizyczne – oświetlenie, drgania, hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful f

użyteczności publicznej - hałas - Równoważny poziom dźwięku A - Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22 –135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia (z obliczeń) PN-87/B-02156 PN-87/B-02151/02 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 572

of biological materials f or testing - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania)/ T ests concerning environmental engineering (environmental

strategię 3- punkt 11 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PN-83/E-04040.03 PB-1/PŚP, wydanie 8 data wydania 10.06.2022 r

AB 1341

 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny, nielaserowe promieniowanie optyczne

oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-01 wydanie 3 z dnia 25.03.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – mikroklimat zimny Temperatura powietrza Zakres

AB 713

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, lighting, microclimate) - N/28/P; N/30/P - Badania

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (1 – 9800) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-02 edycja 2 z dnia 18.11.2019 r. Równomierność oświetlenia (z

AB 894

składowiskowych / Chemical tests of landfill gases - G/33 , G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, mikroklimat, oświetlenie, drgania), środowisko ogólne (czynniki

Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03 PB-52 edycja 4 z dnia 30.06.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony

AB 522

- working environment (harmful f actors - air), water, sewage, soil, sediments  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, wydatek

20.06.2022 r. Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PB-17-03 wydanie 4 z dnia 12.05.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 1552

, oświetlenie w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym / Environmental engineering tests: noise, vibration and lighting in the work environment; noise in general environment - G5; G/6; G/8; G/13; G/18; G/21; G23; G25; G/35; G/37; G/49; G/53; G/54 - Badania dotyczące

pomiarowa: bezpośrednia PN-G-32000:2011 PN-EN ISO 1402:2021-10 Wyroby z tworzyw sztucznych Ładowanie elektrostatyczne Zakres: do 200 nC Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 60079-32-2:2015-08 PN-EN 80079-36:2016-07 Annex D Środowisko pracy – oświetlenie

AB 1010

budowlanych, materiałów budowlanych / Mechanical tests and sampling of building products, building materials - G/33; G/34; G/36 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas, oświetlenie, drgania

ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda

AB 518

water - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – oświetlenie, hałas, drgania)/ T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – workplace (harmful factors

pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 1900) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 518 W ydanie nr 23, 27.06.2023

AB 560

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration

- frakcja respirabilna Zakres: (0,063 - 15,15) mg/m3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-Z-04469:2015-10 Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia

AB 882

- working environment (harmful f actors - air)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, promieniowanie optyczne) / T ests concerning

Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-13 wydanie 2 z dnia 01.07.2016 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 591

przeznaczonych do badań/ Clinical, medical test of biological test and materials for testing G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe-hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat)/ T ests

. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (20 –10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność

AB 207

systems Systemy oświetlenia awaryjnego / Emergency lighting systems Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej / Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Próba A - zimno – odporność / Test A – cold

and electronic security systems Systemy oświetlenia awaryjnego / Emergency lighting systems Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej / Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Próba Ca - wilgotne gorąco stałe

AB 515

,medical tests of biological items and materials f or testing Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, pole elektromagnetyczne) / Tests concerning

- oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres:(5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040/03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy – powietrze Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe Tlenek żelaza(III

AB 387

identyfikacyjny / Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - G/33 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie) / Tests

odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń ) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia 4) Metoda pomiarowa bezpośrednia LPB/L02/Ś/21 2

AB 379

 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne)/ T ests concerning environmental engineering – working environment (harmful

ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11 PN-N-01307:1994 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dnia pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie światłem elektrycznym

AB 343

biologicznych/ Clinical, medical tests of biological items and materials f or testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania

) PIMOŚP 2012, nr 1 (71), s.97-103 Środowisko pracy - oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-84/E-02033 pkt. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 PN-83/E-04040.03

AB 802

and sampling - working environm ent (harmful factors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, promieniowanie optyczne) / T ests concerning

Wskaźnik IREQneutral Wskaźnik twc (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres (5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-06/01 wydanie 1 z dnia 02.01.2020 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Luminancja

AB 519

uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania, mikroklimat), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment engineering (harmful and nuisance f actors – lighting, vibration

- oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy - hałas Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (30-135) dB

AB 935

environment (harmful f actors - air) - G/33; G/36 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) –środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, mikroklimat, hałas), gazy (gazy odlotowe) / T ests concerning environmental

wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 - punkt 10 i 3 - punkt 11 Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we

AB 1627

:2006 PN-EN 13044-1:2011 PN-EN 13044-2:2011 PN-EN 13044-3:2011 Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O, R i S Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów widoczności - pomiar

AB 849

tests and sampling – sewage, air  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat, nielaserowe promieniowanie optyczne) / T ests

r. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres:(0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 435

and materials for testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, pole elektromagnetyczne), środowisko

czasu pracy (z obliczeń) W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 435 W ydanie nr 29, 19.06.2023 r. 23/25 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we

AB 537

przeznaczonych do badań / Medical tests of biological items and materials f or testing G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania, pole

składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) PN-EN 14253+A1:2011 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia

AB 583

– drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat)/ T ests concerning environmental engineering – working environment (harmful and nuisance f actors – vibrations, noise, lighting, microclimate) W ersja strony/Page version: A *) Kod identyf ikacyjny zgodnie z

kuli Zakres: (20 – 40) 0C Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7243:2018-01 Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa

AB 538

badań/ Clinical, medical tests of biological items and materials f or testing - G/33 Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, mikroklimat, drgania, pole

działalności/ badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 429

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – noise, vibration

Zakres (0,15 ÷ 5) m/s Metoda pomiaru bezpośrednia PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04 Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 – 10000) lx Metoda bezpośrednia pomiarowa PB 75 wydanie 2 z

AB 128

, ciągi komunikacyjne Natężenie oświetlenia (1 x 10-3 do 3 x 105) lx PN-E-04040-03:1983 PN-EN 12464-1:2022-01 PN-EN 12464-2:2014-05 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 128 W ydanie nr 22, 06.06.2023 r. str. 31/59 Przedmiot badań/wyrób

Regulamin EKG ONZ nr 148 BOSMAL/I-7-84/03 CIE 15:2004 CIE 15:2018 Reflektory pojazdów kategorii L, M, N i T Barwa światła, światłość, natężenie oświetlenia Regulamin EKG ONZ nr 1 Regulamin EKG ONZ nr 5 Regulamin EKG ONZ nr 8 Regulamin EKG ONZ nr 19

AB 632

) / Chemical tests and sampling – working environment (harmful f actors - air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, wydatek energetyczny

07.05.2010 r. Wydatek energetyczny (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (19 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-21 wydanie 1 z dnia 26.06.2010 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń

AB 409

conditions – air)  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, mikroklimat, wydatek energetyczny

/Ap2:2020- 04 Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia, Zakres: (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-65 wydanie 3 z dnia 19.06.2023 r. Równomierność

AB 1574

/ characteristic tested Dokumenty odniesienia Reference documents Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii M, N, O Lighting and light-signalling devices in vehicles categories M, N, O Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji

: (0 ÷ 22,000) mm Corner Range: (0 ÷ 180)˚ Regulamin EKG ONZ nr 48 UN Regulation No 48 Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii R, T, S Lighting and light-signalling devices in vehicles categories R, T, S Rozporządzenie

AB 700

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, drgania, środki ochrony osobistej), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic

Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 500) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838:2013-11 Stosunek minimalnego do maksymalnego natężenia oświetlenia (z obliczeń) Równomierność oświetlenia dla strefy

AB 562

environment (harmful f actors – air), f acilities (environmental conditions)  G/33  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania) / Tests concerning

czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (10 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB_32 edycja 7 z dnia 2022-08-09 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko

AB 197

and equipment, machinery and devices, toys, vehicles, sports and leisure equipment - G/33, G/34 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat

April 2020 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 197 Scope of accreditation No. AB 197 W ydanie nr / Issue No. 21, 05.09.2023 12/34 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie

AB 484

pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, drgania, hałas w środowisku pracy) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance f actors – lighting

ydanie nr 47, 08.04.2024 r. 26/71 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne awaryjne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 100) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 1838

AB 400

, oświetlenie, mikroklimat, hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), gazy odlotowe / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – vibration, lighting, microclimate, noise

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz.1706) z wyłączeniem pkt. F Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie

AB 934

( czynniki szkodliwe i uciążliwe - drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas, hałas ultradźwiękowy), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas), pomieszczenia (warunki środowiskowe – hałas)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic

– 50) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 90) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 7243:2018-01 PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04 Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia

AB 377

of biological items and materials f or testing  G/33; G/34  Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, hałas, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne), środowisko ogólne

czasu odniesienia T (z obliczeń) Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia HR/PB-18:18.09.2023 Wydanie 1 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) W ersja strony: A PCA

AB 886

– air), waste gases, landfill gases  G/33  G/34  G/36  G/35  N/33/P, N/36/P  P/33  P/36  M/39 - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskow e i klim atyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliw e – hałas, drgania, oświetlenie

. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 PN-G-02600:1996 pkt. 3 PN-G

AB 418

– working environment (harmful f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – drgania, pole elektromagnetyczne, hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny

/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach oraz na zewnątrz Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 552

dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) środowiska pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat, hałas – dobór ochronników słuchu), środowiska ogólnego (czynniki fizyczne –pole

współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) PN-EN 14253+ A1:2011 Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) PN-83/E-04040.03 W ersja

AB 869

, oświetlenie, drgania, wydatek energetyczny, mikroklimat) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) - working environment (harmful and nuisance f actors - noise, f acilities noise, ultrasonic noise, lighting, vibration, energy expenditure

(z obliczeń) Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-83/E-04040.03 EKOLAB/H/PB–11 wydanie 2 z dnia 10.10.2022 r. Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy

AB 503

Vehicles of categories: M, N: - passenger cars - buses - commercial vehicles - special purpose vehicles - tractors Rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów rozmieszczenia - pomiar odległości (Badania stanowiskowe

oświetlenia i sygnalizacji świetlnej: - pomiar kątów rozmieszczenia - pomiar odległości (Badania stanowiskowe) Arrangement of lighting and light- signaling devices: - measurement of angles - arrangement - distance measurement (tests on test bench) Regulamin 53 ONZ

AB 438

(środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

:2014-12 +A1:2017-04 Woda do spożycia przez ludzi Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 14189:2016-10 Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda

AB 300

– powietrze) / Chemical tests and sampling – working environment (harmfull f actors – air) - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, drgania, oświetlenie, pole

AB 300 W ydanie nr 31, 07.06.2023 r. 52/75 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia. Zakres: (5 – 10000) lx Metoda

AB 311

. Legionowa 8; 15-099 Białystok Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia PB-61, wyd. 4, data

wyd.13.02.2020 Równomierność oświetlenia (z obliczeń) Środowisko pracy –hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (40- 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (40 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN ISO 9612:2011 z

AB 024

oświetleniowe napowietrzne PN-EN 60598-2-19:2002+AC:2006 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22:2015-01 PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08 PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 Systemy oświetlenia ELV do żarówek PN-EN IEC 60598-2-23:2021-06 Oprawy

AB 412

z obszaru produkcji żywności / Chemical tests of solid fuels, f ood, objects from f ood production area - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole

podmiot. W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AB 412 W ydanie nr 30, 15.12.2023 r. 12/57 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Elastyczny zakres akredytacji 3), 6), 7) Środowisko pracy − oświetlenie światłem

AB 059

osi jezdnych na podłoże Zakres: (500÷9000 kg) na koło PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.1 PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.2 PB/BS/4, edycja 6 z dnia 9 marca 2015 r., p. 3.3.2 Natężenie oświetlenia pola pracy wokół zabudowy sprzętowej Zakres: (0,5 - 5000) lx PN-EN

AB 038

(środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, promieniowanie optyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne) / T ests concerning

-EN 60825-1:2014/A11:2021-12 PN-EN ISO 11554:2018-01 Stanowiska pracy Oświetlenie elektryczne we wnętrzach Work station Indoor electrical lighting Natężenie oświetlenia w zakresie 20 lx÷5000 lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Illuminance in the range 20

AB 082

ładunkowego bankowozu Construction of the cargo compartment Wyłożenie wewnętrznego przedziału ładunkowego bankowozu Lining the inner cargo compartment Poziom oświetlenia przedziału ładunkowego (Surrounding area – typy ambulansów: A1, A2, B, C); Zakres

Poziom oświetlenia przedziału ładunkowego (Immediate surrounding area – typy ambulansów: A1, A2); Zakres: 20 lx do 50 lx Lighting level of the cargo compartment (Surrounding area - ambulance types: A1, A2); Range: 20 lx to 50 lx PN-EN 1789:2021-02 pkt. 4.4.8

AB 053

powszechnego użytku i narzędzia elektryczne - oświetlenie - urządzenia techniki informatycznej - urządzenia multimedialne - łączniki elektroniczne - automatyczne regulatory elektryczne - aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - przekaźniki

, naukowe i medyczne - odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne - przyrządy powszechnego użytku i narzędzia elektryczne - oświetlenie - urządzenia techniki informatycznej - urządzenia multimedialne - łączniki elektroniczne - automatyczne regulatory elektryczne

AB 171

-EN 13630-8:2004 PN-EN 13630-9:2006 PN-EN 13630-12:2004 Spłonki zapalające nakłuciowe Wrażliwość Czas zadziałania Czas trwania płomienia Natężenie oświetlenia PN-V-04001:1997 PN-V-86001:1997 Procedura LBŚB.PB.41 Edycja 5 z dnia 03.03.2020 Spłonki

AB 313

) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny, drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas) / T ests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment

ydanie nr 36, 30.08.2023 r. str. 71/73 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 - 10000) lx Metoda bezpośredniego pomiaru

AB 001

A - prądu przemiennego od 10 μA do 1000 A * LW-1/IN/22 wyd. 2.00 z dnia 09.06.2023 metoda LW-1/52 Naprężenia dynamiczne Metoda tensometrii oporowej Zakres: (0 - 4000) MPa * LW-1/IN/44 wyd. 2.00 z dnia 09.062.2023 Natężenie oświetlenia Zakres: (0 - 200

AB 044

W ydanie nr 23, 13.07.2023 r. 12/72 Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych Trwałość znakowania Pobór prądu i mocy elektrycznej

EN 60598-2-25:1994 +A1:2004 IEC 60598-2-25:1994+AC:1994 +AMD1:2004 Oprawy oświetleniowe przenośne dla dzieci PN-EN 60598-2-10:2005 +AC:2006 EN 60598-2-10:2003 +AC:2005 IEC 60598-2-10:2003 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego Jak dla opraw

AB 003

-EN 62262:2003 PN-EN 62262:2003/A1:2022-06 EN 62262:2002 EN 62262:2002/A1:2021 IEC 62262:2002 IEC 62262:2002/AMD1:2021 Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22:2015-01/A12020-08 PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC+AC1 + A1 EN 60598-2-22:2014+A1