Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

MATT R. P. Trączyńscy Spółka Jawna

ul. Północna 44; 64-000 Kościan

Dane laboratorium:

Laboratorium "MATT"

ul. Północna 44; 64-000 Kościan

Kontakt:

telefon: 65 511-70-45

tel. komórkowy:

fax: 65 512-69-65

email: matt@matt.pl

strona internetowa: www.matt.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 031AP 031

Wielkości mierzone:

 • parametry ruchu
 • długość
 • czas (przedział czasu)

Wzorcowane obiekty:

 • bazy drogowe
 • chronokomparatory cyfrowe
 • drogomierze rolkowe
 • przyrządy do sprawdzania tachografów
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów