Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Testo Industrial Services sp. z o.o.

Aleja Krakowska 2A; 02-284 Warszawa

Dane laboratorium:

Testo Industrial Services sp. z o.o.

Aleja Krakowska 2A; 02-284 Warszawa

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 667-040-079

fax:

email: info@testotis.pl

strona internetowa: www.testotis.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 176AP 176

Wielkości mierzone:

 • analiza gazów
 • przepływ (gazy)
 • moment siły
 • wilgotność względna
 • termometria elektryczna

Wzorcowane obiekty:

 • analizatory spalin kominowych
 • anemometry
 • higrometry
 • klucze dynamometryczne
 • komory do sterylizacji parowej (np. autoklawy)
 • komory klimatyczne
 • komory termostatyczne
 • mierniki stężenia gazów
 • termohigrometry
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • wkrętaki dynamometryczne