Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy EMAS

Dane organizacji:

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk

Dane weryfikatora:

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania

al. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk

Kontakt::

Telefon: 58 751-12-73 wew.:

Komórka:

Fax: 58 341-77-69

Email: dc@prs.pl

www: www.prs.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-V-0006PL-V-0006

Zakres skrócony:

Weryfikacja i walidacja EMAS - rozporządzenie (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;