Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Współpraca z PKN

Polskie Centrum Akredytacji, od początku swojej działalności, współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie opiniowania i opracowywania norm. Przedstawiciele PCA aktywnie uczestniczą w pracach następujących Komitetów Technicznych działających przy PKN:

 • KT nr 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego,
 • KT nr 6 ds. Systemów Zarządzania,
 • KT nr 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej,
 • KT nr 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej,
 • KT nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy,
 • KT nr 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu,
 • KT nr 115 ds. Hałasu w Środowisku,
 • KT nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej,
 • KT nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy,
 • KT nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych,
 • KT nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego,
 • KT nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • KT nr 280 ds. Jakości Powietrza,
 • KT nr 287 ds. Biotechnologii,
 • KT nr 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro,
 • KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
 • KT nr 322 ds. Materiałów Odniesienia,
 • KT nr 336 ds. Innowacji.

Dzięki uczestnictwu w pracach normalizacyjnych, PCA ma możliwość wpływania zarówno na program prac, jak i na treść powstających krajowych, międzynarodowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych.

Aktualizacja: 28.08.2023 11:02