Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Rada ds. Akredytacji

Informacje ogólne

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 544).

Do zadań Rady należy:

  1. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji;
  2. opiniowanie działalności merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji;
  3. opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 Ustawy;
  4. zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 6 Ustawy;
  5. opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy;
  6. wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy

W skład Rady ds. Akredytacji Minister Rozwoju powołał:

Pan Wojciech Henrykowski

- Przewodniczący Rady
przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej

Pan Maciej Dobieszewski

- Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady
przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Miar

Pan Tadeusz Glazer

- Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady
przedstawiciel Klubu Polskiego Forum ISO 9000

Pan Jan Pawelec - przedstawiciel Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
Pan Łukasz Rymarz - przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju
Pani Anna Patkowska - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Marcin Ziółkowski - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji
Pani Mirosława Zbroś - przedstawiciel Ministra Środowiska
Pan Ignacy Góra - przedstawiciel Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Pan Tomasz Schweitzer - przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Pani Ewa Joanna Szewczak - przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych
Pan Andrzej Brzyski - przedstawiciel Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Pani Teresa Kordas - przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych (LABIOMEN)
Pani Małgorzata Mikulska - przedstawiciel Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
Pan Waldemar Marian Bis - przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Pan Bogdan Siemieniuk - przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce
Pan Adam Ogrodnik - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
Pan Janusz Leśniewski - przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T
Pan Maciej Kostrzanowski  - przedstawiciel Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000
Pani Elżbieta Szadzińska  - przedstawiciel Federacji Konsumentów

 

Data aktualizacji: 20.11.2019 13:09