Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Badania pH w glebie 29-10-2019

W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska programu priorytetowego pt. "Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie" przewidującego wykorzystanie usług akredytowanych laboratoriów, których zakres akredytacji obejmuje badania pH gleby, Polskie Centrum Akredytacji przygotowało wykaz akredytowanych laboratoriów mogących świadczyć takie usługi. W wykazie znajdują się akredytowane laboratoria, które aktualnie posiadają w swoich zakresach akredytacji badania w obszarze analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb - w tym pH gleby.

W związku ze stałymi zmianami zakresów akredytacji laboratoriów i okresowym uaktualnianiem wykazu, zalecana jest ostateczna weryfikacja kompetencji wybranego akredytowanego laboratorium, poprzez przegląd jego zakresu akredytacji, dostępnego na stronie internetowej PCA, w zakładce "Akredytowane podmioty".

Laboratoria - badania pH gleby >>

Powrót