Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Dokumenty dotyczące akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących 06-03-2020

Mając na uwadze wnioski akredytowanych laboratoriów odnośnie zasad i zakresu informacji przekazywanych w związku ze zmianami  wprowadzanymi w funkcjonowania systemu akredytacji uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały formularze FAB-30 / FAP-21.Aktualizacja obejmuje m.in. uzupełnienie formularzy o instrukcję ich wypełniania i skutkuje uzupełnieniem  postanowień dokumentów DAB-07 i DAP-04 w odniesieniu do zasad przekazywania przez laboratoria informacji do PCA na formularzach FAB-30 / FAP-21. PCA pozyskuje ww. informacje w celu przygotowania oceny w zakresie dostosowanym do specyfiki działalności laboratoryjnej każdego laboratorium przy zastosowaniu podejścia bazującego na  rozpatrywaniu ryzyk.

Powrót