Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Informacja dotycząca przeprowadzania ocen na miejscu z dnia 18-03-2020 r. 18-03-2020

Polskie Centrum Akredytacji, kierując się względami ogólnego bezpieczeństwa i zdrowia oraz uwarunkowaniami funkcjonowania usług oceny zgodności wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego, w tym realizację specjalnych zadań przez akredytowane jednostki, zawiesza w terminie do 31.03.2020 r. przeprowadzanie wszystkich ocen na miejscu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, z możliwością przedłużenia tego terminu.

Zawieszone oceny na miejscu będą realizowane przez PCA w późniejszych terminach, uzgodnionych z zainteresowanymi jednostkami.

Oceny w nadzorze zaplanowane w formie przeglądu dokumentów będą przeprowadzane przez PCA bez zmian, w podanych do wiadomości i uzgodnionych z jednostkami terminach, podobnie jak oceny w tej formie - związane z wnioskami jednostek o zmiany w zakresach akredytacji.

Powrót