Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 150 23-09-2014

Komunikat nr 150 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmian wymagań sektorowych dotyczących akredytowanej działalności laboratoriów badawczych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 0, poz. 817). 

  • Komunikat nr 150 Komunikat nr 150
    Komunikat nr 150 z 2014-09-23
    Komunikat w sprawie zmian wymagań sektorowych dotyczących akredytowanej działalności lab.badawczych, wynikających z Rozp. MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
Powrót