Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 162 / DAN-02 19-05-2015

Opublikowane zostało wydanie 2 dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 162 z dnia 19.05.2015 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02. 

Powrót