Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 312 18-03-2020

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z epidemią wirusa Covid-19 w Polsce i na świecie, mającą istotny wpływ na działalność akredytowanych podmiotów i ich klientów, a także PCA jako jednostki akredytującej, kierując się wytycznymi i zaleceniami rządu oraz mając przede wszystkim na uwadze ogólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, wprowadza tymczasowe zasady realizacji ocen akredytowanych podmiotów i utrzymywania akredytacji w sytuacji nadzwyczajnej, stanowiące uzupełnienie zasad podanych w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji.

Przyjęte zasady zostały przedstawione w załączniku do niniejszego komunikatu i będą aktualizowane w miarę potrzeb uwzględniając bieżące zmiany sytuacji nadzwyczajnej.

Postanowienia komunikatu są stosowane od dnia jego opublikowania.

  • Komunikat nr 312 z 2020-03-18
    Komunikat w sprawie działalności Polskiego Centrum Akredytacji w okresie sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią Covid-19
Powrót