Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 330 / DAB-10 15-12-2020

Komunikat nr 330 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAB-10.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 2. programu DAB- 10 Akredytacja laboratoriów badawczych -dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Zmiany wprowadzone w treści programu DAB-10 są związane z opublikowaniem normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Aktualizacja programu obejmuje dostosowanie struktury postanowień dokumentu oraz terminologii programu do struktury i terminologii ww. aktualnego wydania normy akredytacyjnej.

Dokument DAB-10 został opracowany w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAB-10 zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Wydanie 2. programu akredytacji DAB-10 zastępuje wydanie 1. z dnia 12.09.2016 r. i obowiązuje od dnia 15.03.2021 r.

Powrót