Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 336 27-01-2021

Komunikat nr 336 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie uaktualnienia wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG realizujących działania w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE w związku z opublikowaniem rozporządzeń wykonawczych  Komisji (UE) nr 2020/2084 i 2020/2085

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie:

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy  2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności,

została uaktualniona Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG stosowana w programie akredytacji DAVG-01.

Akredytowani weryfikatorzy GHG prowadzących działania w obszarze regulowanym postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE powinni wdrożyć i stosować w swojej działalności wymagania ww. przepisów.

Jednocześnie, w związku z uaktualnieniem wymagań akredytacyjnych, wskazywanych w zakresach akredytacji weryfikatorów GHG, PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji.

Przedmiotowe wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z pisemną informacją o wdrożeniu wymagań ww. rozporządzeń i terminie rozpoczęcia ich stosowania w akredytowanej działalności.

Skuteczność wdrożenia znowelizowanych wymagań akredytacyjnych będzie przedmiotem najbliższych ocen akredytowanych weryfikatorów GHG, realizowanych w ramach planowanego nadzoru.

 • Komunikat 336 z 2021-01-26
  Komunikat w sprawie uaktualnienia wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG realizujących działania w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE w związku z opublikowaniem rozporządzeń w
 • DAVG-01 Lista wymagań z 2021-01-26
  Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG
Powrót