Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 346 / DA-05 18-06-2021

Komunikat nr 346 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-05 "Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 8 dokumentu DA-05 "Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości". 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie odnoszą się do postępowania w przypadku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium niezadowalających wyników uczestnictwa w programach PT w odniesieniu do tego samego obszaru.

Ponadto doprecyzowano zakres stosowania dokumentu w odniesieniu do procesów akredytacji i nadzoru laboratoriów i innych jednostek oceniających zgodność realizujących działania laboratoryjne, w szczególności uwzględniono biobanki.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu DA-05 zastępuje wydanie 7 z dnia z 25.05.2020 r. i obowiązuje od dnia 18.08.2021 r.

Powrót