Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 358 10-11-2021

Komunikat nr 358 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało znowelizowane wydanie 12. programu akredytacji DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych.

Nowelizacja postanowień dokumentu obejmuje w szczególności:

  • zasady opisu kompetencji akredytowanych laboratoriów w zakresach akredytacji,
  • w przypadku gdy laboratorium stosuje metody znormalizowane bez modyfikacji wymagającej walidacji metody;
  • zasady próbkowania w ocenach akredytowanych laboratoriów gdy zakres akredytacji laboratoriów nie określa dla metod znormalizowanych granic zakresu pomiarowego metody.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Znowelizowane wydanie.12 programu DAB-07 zastępuje wydanie 11. z dnia 24.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 10.01.2022 r.

Zmiany wynikające z postanowień wydania 12. programu akredytacji DAB-07 będą wprowadzane w zakresach akredytacji na wniosek zainteresowanych laboratoriów, w toku planowych ocen w nadzorze realizowanych przez PCA.

Powrót