Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 364 14-12-2021

Komunikat nr 364 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikacje wg międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że właściciel programu oceny – organizacja PEFC Council opublikowała trzy znowelizowane dokumenty zawierające specyficzne sektorowe wymagania akredytacyjne:

PEFC ST 2003:2020 Wymagania dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację wg międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC (Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody  Standard),

PEFC ST 2002:2020 Łańcuch dostaw produktów leśnych i drzewnych – Wymagania (Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements);

PEFC ST 2001:2020 Zasady używania znaków towarowych PEFC Wymagania (PEFC Trademarks Rules – Requirements).

Organizacja PEFC Council określiła, uwzględniając uwarunkowania wynikające z COVID-19, datę końcową okresu przejściowego dla wdrożenia wymagań ww. norm, na dzień 14.08.2022 roku.

Mając na uwadze powyższe PCA ustaliło poniższy tok postępowania w okresie przejściowym w odniesieniu do akredytacji udzielonych jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację wg międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC.

Akredytowane CAB powinny wystąpić do PCA z wnioskiem o uaktualnienie zakresu akredytacji i ocenę kompetencji z uwzględnieniem wymagań normy PEFC ST 2003:2020.

CAB wnioskująca o uaktualnienie zakresu akredytacji powinna:

  • dysponować dowodami na przeszkolenie personelu w zakresie wymagań dokumentów PEFC ST 2002:2020 oraz PEFC ST 2001:2020,
  • skutecznie wdrożyć w swoim systemie zarządzania wymagania norm PEFC ST 2003:2020, PEFC ST 2002:2020 oraz PEFC ST 2001:2020,
  • określić plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji udzielonych w odniesieniu do wymagań normy PEFC ST 2002:2013 na certyfikacje w odniesieniu do wymagań PEFC ST 2002:2020.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację / uaktualnienie zakresu akredytacji CAB z uwzględnieniem wymagań normy PEFC ST 2002:2020.

Akredytacje CAB udzielone z uwzględnieniem wymagań normy PEFC ST 2002:2013, które do dnia 14.08.2022 r. nie zostaną zaktualizowane z przyczyn leżących po stronie CAB, zostaną zawieszone w trybie przewidzianym w dokumencie DA-01, do czasu oceny i potwierdzenia kompetencji CAB z uwzględnieniem wymagań PEFC ST 2002:2020.

Powrót