Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 365 16-12-2021

Komunikat nr 365 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją.

Zgodnie z zapisem par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U. 2016 poz. 1850), Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło planowy przegląd cennika, w odniesieniu do postanowień i celów wskazanych w ww. rozporządzeniu.

W rezultacie przeglądu ustalono i uzgodniono zasadność aktualizacji postanowień cennika w zakresie:

  • uwzględnienia opłat związanych z rozszerzeniem działalności akredytacyjnej o akredytację biobanków;
  • zmiany sposobu rozliczania kosztów noclegów.

W związku z powyższym wprowadza się do stosowania znowelizowany dokument DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją (wydanie 15 z 16.12.2021 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-04 zostały oznaczone kolorem czerwonym. Aktualne wydanie dokumentu zastępuje wydanie 14 z dnia 23.10.2018 r. i obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.

Powrót