Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 366 16-12-2021

Komunikat nr 366 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie czasowej możliwości stosowania w akredytacji do celów notyfikacji norm wskazanych w wydaniu 5. dokumentu DA-11.

W nawiązaniu do komunikatu nr 342 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie nowelizacji polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w okresie przejściowym wskazanym w dokumencie EA-2/17M:2020, tzn. do dnia 14.04.2023 r. dopuszcza się możliwość ubiegania się jednostek oceniających zgodność o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji do celów notyfikacji, na zasadach określonych w poprzednim - wydaniu 5. dokumentu DA-11.

Wnioski o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do norm akredytacyjnych wskazanych w wydaniu 5. dokumentu DA-11, będą procedowane przez PCA z uwzględnieniem zasady, że zostanie ona udzielona z terminem obowiązywania nie dłuższym niż do końca okresu przejściowego, tzn. do dnia 14.04.2023 r.

Procedowanie przez PCA wniosków o akredytacje do celów notyfikacji, na zasadach jak powyżej, będzie każdorazowo uzgadniane z właściwym dla danego obszaru notyfikacji organem autoryzującym/notyfikującym.

  • Komunikat nr 366 z 2021-12-16
    Komunikat w sprawie czasowej możliwości stosowania w akredytacji do celów notyfikacji norm wskazanych w wydaniu 5. dokumentu DA-11
Powrót