Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 368 30-12-2021

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 4. programu akredytacji DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej w odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DAN-03 dotyczą:

 • dostosowania postanowień programu akredytacji do wymagań dokumentu DA-11 (EA-2/17), w tym w szczególności w odniesieniu do wyboru i stosowania preferowanych norm akredytacyjnych oraz formułowania zakresów akredytacji,
 • rozszerzenia zakresu stosowania programu o akredytację do celów uznania organizacji strony trzeciej (obszar dyrektywy 2014/68/UE),

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Wydanie 4. programu akredytacji DAN-03 zastępuje wydanie 3. z dnia 06.11.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 28.02.2022 r.

 • Komunikat nr 368 z 2021-12-30
  Komunikat w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAN-03
 • DAN-03 wyd. 4 z 2021-12-30
  Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej 2 odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE
  Obowiązuje od 2022-02-28
Powrót