Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 369 30-12-2021

Komunikat nr 369 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie aktualizacji załączników do polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji oraz Listy wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych – program akredytacji DA-11.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że w wydaniu 6. polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji zaktualizowano załącznik nr 1 oraz załącznik nr 5.

Zmiana wprowadzona w załączniku nr 1 wynika z zastąpienia z dniem 19.10.2021 r. decyzjiKomisji z dnia 6.10. 2009 r. (2009/750/WE) - rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/204 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dostawców europejskiej usługi opłaty elektronicznej, minimalnej treści informacji o obszarze europejskiej usługi opłaty elektronicznej, interfejsów elektronicznych, wymogów dotyczących składników interoperacyjności oraz uchylenia decyzji 2009/750/WE.

Zmiany w załączniku nr 5 wynikają z uwzględnienia we wzorze zakresu akredytacji do celów notyfikacji postanowień polityki DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych.

Opublikowane zostało również wydanie 6. dokumentu: Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych – program akredytacji DA-11 uwzględniające powyższe zmiany odnoszące się do aktualnego przepisu prawa oraz zasad akredytacji do celów notyfikacji w zakresie elastycznym.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowych dokumentach zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem 28.02.2022 r.

Powrót