Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 370 10-01-2022

Komunikat nr 370 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAB-13 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 3 programu DAB-13 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji  ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Zmiany wprowadzone w programie DAB-13 dotyczą powołania aktualnych aktów prawnych obowiązujących w przedmiocie programu i zastosowania związanej z nimi terminologii, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 3 programu akredytacji DAB-13 zastępuje wydanie 2 z dnia 16.07.2020 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

  • Komunikat nr 370 z 2022-01-10
    Komunikat w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAB-13
  • DAB-13 wyd. 3 z 2022-01-10
    Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
Powrót