Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 372 22-02-2022

Komunikat nr 372 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie nowelizacji postanowień obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. zostało opublikowane znowelizowane wydanie obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 „EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834”.

W dokumencie ustalono okres przejściowy do dnia 10.01.2023 r. dla wdrożenia jego postanowień w działalności jednostek certyfikujących wyroby i jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

Akredytowane jednostki certyfikujące wyroby i jednostki certyfikujące systemy zarządzania wg wymagań normy EN ISO 3834, od dnia 10.01.2023 r., powinny realizować przedmiotowe certyfikacje z uwzględnieniem postanowień dokumentu EA-6/02 M:2022.

PCA od dnia 10.01.2023 r. będzie stosować postanowienia dokumentu EA-6/02 M:2022 jako wymagania akredytacyjne w ocenie akredytowanych i wnioskujących o akredytację jednostek certyfikujących wyroby i jednostek  certyfikujących systemy zarządzania.

W przypadku procesów akredytacji będących w toku w dniu 10.01.2023 r. ich kontynuowanie będzie wiązało się z uwzględnieniem i oceną przez PCA, przed udzieleniem akredytacji, spełnienia wymagań dokumentu EA-6/02 M:2022.

  • Komunikat nr 372 z 2022-02-22
    Komunikat w sprawie nowelizacji postanowień obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834
Powrót