Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 374 31-03-2022

Komunikat nr 374 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że zostało opublikowane wydanie 6. dokumentu DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby.

W znowelizowanym dokumencie DACW-01 kluczowe zmiany dotyczą:

  • dostosowania zapisów do wymagań dokumentu DA-10 dotyczącego akredytacji w zakresach elastycznych,
  • w przypadku korzystania z nieakredytowanych laboratoriów, jednostka certyfikująca powinna przedstawić dowody, że posiada kompetentny personel zdolny do przeprowadzenia oceny takiego laboratorium w zakresie spełniania mających zastosowanie wymagań.

Ponadto, w Liście wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby – program akredytacji DACW-01 uaktualniono wymagania prawne dotyczące działalności CAB w obszarze certyfikacji jakości biokomponentów oraz oceny kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

Zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 5. dokumentu DACW-01 z dnia 30.09.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 31.05.2022 r.

Powrót