Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 398 03-04-2023

Komunikat nr 398 z dnia 3.04.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6.1 programu certyfikacji GLOBALG.A.P. Chain of Custody (Łańcuch kontroli nad produktem), które obowiązuje od dnia 1.07.2023 r.

Mając na uwadze ustalenia programu, jednostki certyfikujące w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody są zobowiązane do wdrożenia w prowadzonej działalności postanowień wydania 6.1. przedmiotowego programu, z uwzględnieniem wskazanego powyżej terminu.

PCA, mając na uwadze powyższe oraz zakres i charakter zmian wprowadzonych w wydaniu 6.1 programu GLOBALG.A.P., od dnia 1.07.2023 r. będzie udzielać akredytacji oraz nadzorować akredytacje udzielone jednostkom certyfikującym w tym obszarze, przy  uwzględnieniu obowiązywania wydania 6.1 programu, na zasadach określonych w programie akredytacji DACW-01.

Dla utrzymania akredytacji, akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody powinny w terminie do 1.07.2023 r. poinformować PCA o wdrożeniu w akredytowanej działalności postanowień wydania 6.1 programu.

Akredytacje jednostek certyfikujących w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody, które nie wdrożyły w ustalonym terminie postanowień wydania 6.1. przedmiotowego programu lub nie poinformowały PCA o fakcie wdrożenia tego programu do dnia 1.07.2023 r., będą zawieszone w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Powrót