Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 400 28-04-2023

Komunikat nr 400 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie uaktualnienia listy wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 24 marca 2023 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora, została uaktualniona Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG prowadzących działania w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Uaktualnienie obejmuje zidentyfikowanie aktualnego dokumentu odniesienia zawierającego przedmiotowe wymagania akredytacyjne, które nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji weryfikatorów GHG (w obszarze identyfikowania aktualnego przepisu prawa w zakresach akredytacji). Przedmiotowe wnioski  należy składać na formularzu FA-01 wraz z pisemną informacją o wdrożeniu postanowień wymagań ww. rozporządzenia w akredytowanej działalności i terminie rozpoczęcia jego stosowania.

Powrót