Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 402 19-06-2023

Komunikat nr 402 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-06.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6 programu akredytacji DAC-06 "Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne".

Zmiany wprowadzone w znowelizowanym dokumencie DAC-06 uwzględniają postanowienia aktualnie obowiązujących aktów prawnych, dotyczące rozszerzenia kategorii produktów regionalnych i tradycyjnych o wina i napoje spirytusowe, oraz identyfikują mające zastosowanie w przedmiotowym obszarze oceny zgodności, aktualne akty prawne. 

Polskie Centrum Akredytacji od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, przyjmuje i proceduje wnioski jednostek certyfikujących o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w obszarze certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych z uwzględnieniem ww. nowych kategorii produktów.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 6 dokumentu DAC-06 zastępuje wydanie 5 z dnia 6.02.2023 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

Powrót