Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 412 23-10-2023

Komunikat nr 412 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie jednostek certyfikujących prowadzących certyfikacje wg. programu "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP" wydanie z dnia 12.03.2021 r.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 6 programu certyfikacji "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP”" które obowiązuje od dnia 1.01.2024 r.

W związku z powyższym akredytacja jednostek certyfikujących w obszarze sektorowego programu oceny zgodności - Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP będzie kontynuowana w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC  17065 oraz specyficznych wymagań wydania 6 programu QAFP według zasad określonych w programie akredytacji DACW-01.

Jednocześnie dokument opisujący sektorowy program akredytacji DAC-20 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie systemu QAFP", zostaje wycofany, jako nie stanowiący specyficznych wymagań i/lub warunków akredytacji.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację/uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania 6 programu QAFP. Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji  (formularz FA-01) należy załączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 6 programu QMP w odniesieniu do dokumentów wskazanych w aktualnym zakresie akredytacji,
  • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 5 do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 6 programu QAFP.

Od dnia 1.01.2024 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze wydania 5 programu certyfikacji QAFP mogą oferować i prowadzić akredytowaną działalność po uzyskaniu uaktualnienia zakresów akredytacji z uwzględnieniem postanowień wydania 6 programu certyfikacji QAFP.

Powrót