Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 423 26-01-2024

Komunikat nr 423 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację w programie KZR INiG zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów realizacji dyrektywy 2018/2001 (RED II).

W związku z zatwierdzeniem, przez Komisję Europejską, do stosowania nowego wydania nr 3 z dnia 19.12.2023 r. Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów KZR INiG, Polskie Centrum Akredytacji, informuje, że:

  • akredytowane przez PCA jednostki w zakresie programu certyfikacji KZR INiG wydanie nr 2, zgodnie ze stanowiskiem właściciela programu, powinny wdrożyć do stosowania postanowienia i wymagania systemu KZR INiG wydanie nr 3 do 29.02.2024 r.;
  • akredytowane jednostki, które wdrożyły postanowienia i wymagania systemu KZR INiG wydanie nr 3 powinny wystąpić do PCA z wnioskiem o uaktualnienie zakresu akredytacji w przedmiotowym obszarze; 
  • procesy akredytacji lub rozszerzenia akredytacji w przedmiotowym obszarze, począwszy od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, realizowane będą przez PCA wyłącznie z uwzględnieniem wymagań systemu KZR INiG wydanie nr 3.

Uaktualnienie zakresu akredytacji akredytowanych jednostek certyfikujących z uwzględnieniem wydania nr 3 programu certyfikacji KZR INiG stanowi podstawę do powoływania się jednostek na posiadaną akredytacje PCA w działaniach i certyfikatach do celów dyrektywy 2018/2001 (RED II). 

Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w systemie KZR INiG wyd. 3 będą realizowane przez PCA w formie ocen zdalnych.

 

  • Komunikat nr 423 z 2024-01-26
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację w programie KZR INiG zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów realizacji dyrektywy 2018/2001 (RED II)
Powrót