Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 429 21-03-2024

Komunikat nr 429 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS BROKER Standard audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa
produktów.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3.2 programu certyfikacji IFS BROKER Standard audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów.

Zgodnie z postanowieniami IFS Broker, akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze przedmiotowego programu powinny od dnia 1.07.2024 r. oferować i prowadzić akredytowaną działalność w odniesieniu do wymagań wydania 3.2 programu certyfikacji IFS BROKER. Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań 3.2 wydania programu IFS BROKER.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

 • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 3.2 programu IFS BROKER,
 • dokumentację systemu zarządzania uaktualnioną w wyniku wdrożenia postanowień programu.

W przypadku braku uaktualnienia zakresu akredytacji w terminie i w obszarze jak powyżej, z przyczyn leżących po stronie akredytowanej jednostki certyfikującej, akredytowana działalność jednostki w obszarze certyfikacji wg wydania 3.1 programu certyfikacji IFSBROKER zostanie zawieszona i dalej procedowana, na zasadach i w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o udzielenie akredytacji / rozszerzenie zakresu akredytacji (formularz FA-01 wraz z wymaganą dokumentacją) dla jednostek certyfikujących w obszarze wydania 3.2 programu IFS BROKER. Akredytacja w ww. zakresie będzie udzielana na zasadach określonych w dokumencie DA-01 i programie akredytacji DACW-01, w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-ENISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań 3.2 wydania programu IFS BROKER.

 • Komunikat nr 429 z 2024-03-21
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS BROKER Standard audytowania zgodności usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów
 • FAC-01 wyd. 54 z 2024-03-21
  Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Powrót