Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 430 05-04-2024

Komunikat nr 430 z dnia 4.04.2024 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w związku z opublikowaniem normy PN-EN ISO 45001:2024-02.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-EN ISO 45001:2024-02 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania", zastępującą PN-ISO 45001:2018-06. Publikacja nowego wydania normy wynika z włączenia normy ISO 45001 do katalogu norm europejskich. Norma PN-EN ISO 45001:2024-02 nie zawiera żadnych zmian merytorycznych (zmian wymagań) w odniesieniu do zastąpionego wydania.

Mając na uwadze powyższe, akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania w programie H&SMS mogą powoływać się w swojej akredytowanej działalności na normę PN-EN ISO 45001:2024-02.

Polskie Centrum Akredytacji będzie aktualizować zakresy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w programie H&SMS, z uwzględnieniem przywołania normy PN-EN ISO 45001:2024-02, w ramach planowych ocen w nadzorze lub na wniosek jednostek zainteresowanych bieżącym uaktualnieniem zakresów akredytacji.

  • Komunikat nr 430 z 2024-04-04
    Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w związku z opublikowaniem normy PN-EN ISO 45001:2024-02
Powrót