Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 432 12-04-2024

Komunikat nr 432 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie opublikowania dokumentu EA-8/01G:2024 „Guidance on Transfers of Accredited Certification of Persons”.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że na stronie European co-operation for Accreditation (EA) opublikowano, zatwierdzony w dniu 21 marca 2024 r. przez Komitet Certyfikacyjny EA, dokument EA-8/01G:2024 „Guidance on Transfers of Accredited Certification of Persons” (“Wytyczne dotyczące przenoszenia akredytowanych certyfikacji osób”)

Wytyczne przedstawione w dokumencie EA-8/01G:2024 są przeznaczone do stosowania przez jednostki certyfikujące osoby, które dokonują przenoszenia certyfikacji osób oraz dla krajowych jednostek akredytujących, które oceniają przenoszenie certyfikacji osób pomiędzy jednostkami certyfikującymi.

Dyspozycje wytycznych mają na celu zapewnienie spójnego stosowania postanowień normy EN ISO/IEC 17024 pkt. 9.2.6. oraz utrzymanie integralności akredytowanej certyfikacji osób udzielonej przez jedną jednostkę certyfikującą w przypadku przeniesienia jej do innej jednostki certyfikującej.

Jednostki certyfikujące mogą wdrożyć procedury lub działania, tożsame lub bardziej rygorystyczne niż te zawarte w dokumencie EA-8/01G:2024, pod warunkiem, że przy tych ustaleniach wybór jednostki certyfikującej przez certyfikowane osoby nie będzie nadmiernie lub w nieuzasadniony sposób ograniczony.

Polskie Centrum Akredytacji od dnia 1.07.2024 r. będzie uwzględniać postanowienia dokumentu EA-8/01G:2024 w ramach prowadzonych ocen jednostek certyfikujących osoby.
Dokument EA-8/01 G:2024 dostępny jest na stronie internetowej https://european-accreditation.org/publications/ea-8-01/.

  • Komunikat nr 432 z 2024-04-12
    Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu EA-8/01G:2024 „Guidance on Transfers of Accredited Certification of Persons”
Powrót