Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 433 14-05-2024

Komunikat nr 433 z dnia 13.05.2024 r.w sprawie nowelizacji wymagań dotyczących procedur oceny zgodności stosowanych przez akredytowanych weryfikatorów GHG w obszarze regulowanym przepisami dyrektywy 2003/87/WE.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii, w tym w obszarze procedur weryfikacji.

Akredytowani weryfikatorzy GHG prowadzących działania w obszarze regulowanym postanowieniami dyrektywy 2003/87/WE powinni wdrożyć i stosować w swojej działalności wymagania ww. rozporządzenia.

Jednocześnie, w związku z uaktualnieniem powyższych wymagań, wskazywanych w zakresach akredytacji weryfikatorów GHG została uaktualniona Lista wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów GHG w programie akredytacji DAVG-01.

Z dniem opublikowania niniejszego Komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji weryfikatorów GHG.
Przedmiotowe wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z pisemną informacją o wdrożeniu wymagań ww. rozporządzenia i terminie rozpoczęcia jego stosowania w akredytowanej działalności.

Skuteczność wdrożenia znowelizowanych wymagań akredytacyjnych będzie przedmiotem najbliższych ocen akredytowanych weryfikatorów GHG, realizowanych w ramach planowanego nadzoru.

Powrót