Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Konferencja nt.: "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji – nowe wyzwania" 24-11-2015

Ponad 150 osób wzięło udział w konferencji, zorganizowanej przez PCA 20 listopada br., w związku z obchodzonym corocznie, Światowym Dniem Akredytacji.

Zaproszenie na konferencję przyjęli m.in.: Janina Maria Popowska – prezes Głównego Urzędu Miar, Tomasz Schweitzer - prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Jerzy Majchrzak – dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Koziura – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Krzysztof Dyl – prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Mieczysław Borowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Kolasa – dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Wojciech Henrykowski – przewodniczący Rady ds. Akredytacji oraz goście z zagranicznych jednostek akredytujących: Bostjan Godec – dyrektor słoweńskiej jednostki akredytującej (Slovenska akreditacija, SA) i Catalina Neague – dyrektor rumuńskiej jednostki akredytującej (Romanian Accreditation Association, RENAR). W Konferencji uczestniczyli ponadto kierownicy urzędów centralnych, przedstawiciele najwyższego kierownictwa jednostek notyfikowanych, Klubu POLLAB, Forum ISO 9000, członkowie Rady ds. Akredytacji oraz pracownicy PCA.

Konferencja została zorganizowana w związku z obchodzonym corocznie, od 2008 r., Światowym Dniem Akredytacji, ustanowionym przez  IAF (International Accreditation Forum) oraz ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), w celu propagowania wiedzy na temat roli i znaczenia akredytacji dla zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług między państwami. Temat konferencji wynika z faktu rozszerzenia działalności PCA o akredytację do celów notyfikacji.

Otwierając konferencję, dyrektor PCA, Lucyna Olborska przywitała wszystkich przybyłych gości oraz podkreśliła, że głównym celem konferencji jest wymiana informacji na temat stanu obecnego i perspektyw zmian w systemie akredytacji do celów notyfikacji, w tym przekonanie tych, którzy się jeszcze wahają, czy złożyć do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o akredytację do celów notyfikacji, że warto to zrobić.

Pierwszą prezentację przedstawił Maciej Dobieszewski, naczelnik Wydziału Prawa Technicznego w Ministerstwie Gospodarki, który podkreślił znaczenie akredytacji udzielonej przez PCA do celów notyfikacji, w procesie podejmowania decyzji przez organ notyfikujący.

W kolejnych wystąpieniach eksperci PCA: Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych (AJ), Ewa Rogowska, koordynator w Dziale AJ, Andrzej Kober, kierownik Zespołu w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych oraz Tadeusz Matras, zastępca dyrektora PCA, wyjaśnili, jak funkcjonują procedury oceny i jakie są konkretne wymagania stawiane jednostkom ubiegającym się o akredytację do celów notyfikacji.

Przedstawicielka jednostki notyfikowanej, Magdalena Swat, kierownik Biura Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu, podzieliła się doświadczeniami zebranymi podczas przygotowań oraz oceny przeprowadzonej przez PCA, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji dla potrzeb notyfikacji.

Dyskusja panelowa dotyczyła wymiany poglądów na temat korzyści wynikających z posiadania akredytacji do celów notyfikacji i uzyskania przez jednostkę oceniającą zgodność autoryzacji, a następnie statusu jednostki notyfikowanej, w oparciu o ściśle zdefiniowany zakres akredytacji do celów notyfikacji. Dyskusję poprowadził Krzysztof Wożniak, a jej uczestnikami byli: Maciej Dobieszewski z MG, Natalia Petryk, naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury w Urzędzie Transportu Kolejowego, Paweł Mazur, z Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Kolasa, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego oraz Włodzimierz Stawecki – dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR.

W wystąpieniu podsumowującym dyskusję panelową i całą konferencję, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska z satysfakcją podkreśliła fakt, że zarówno uczestnicy dyskusji, jak i zabierający głos goście z sali, wysoko ocenili działalność PCA w obszarze akredytacji do celów notyfikacji.  Zapowiedziała również kontynuację tej nowej formuły spotkań z klientami PCA, także podczas obchodów Światowego Dnia Akredytacji w przyszłych latach.

 

Powrót