Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Opiniowanie DAB-08 02-11-2015

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych (projekt wydania 2 z 30.10.2015 r.).

Nowelizacja dokumentu związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542) oraz aktualizacją normy PN-EN 14181 (Emisja ze źródeł stacjonarnych - zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych). W ramach nowelizacji dostosowano strukturę dokumentu do obowiązującej w działalności akredytacyjnej PCA formy programów akredytacji, w tym przedstawiono wytyczne zawarte w programie w ścisłym powiązaniu z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zaktualizowano również zasady przeprowadzania procesów akredytacji i nadzoru specyficzne dla laboratoriów wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych, a także sposób opisu kompetencji akredytowanych laboratoriów w zakresach akredytacji. Przy opracowaniu nowelizacji wytycznych (zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005) kierowano się zasadą braku formułowania dodatkowych (do normy) wymagań akredytacyjnych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 16.11.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAB-08 projekt wyd. 2.. 

Powrót