Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Opiniowanie DAB-10 28-10-2015

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (projekt wydania 1. z 28.10.2015 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych i badań daktyloskopijnych (linii papilarnych). Akredytacja laboratoriów badawczych prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 13.11.2015 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając temat wiadomości: DAB-10 projekt wyd. 1..

  • DAB-10 projekt wydania 1
    Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne
  • DAB-10 - formularz uwag
    UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAB-10 Akredytacja laboratoriów - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne
Powrót