Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Oświadczenie EA w sprawie wojny na Ukrainie 08-03-2022

EA i jej członkowie opowiadają się za demokracją, transparentnością i partnerstwem. Dlatego EA zdecydowanie potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Jest to wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego i stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Ukrainie, Europie
i poza nią. Nasze myśli są z naszymi ukraińskimi kolegami i przyjaciółmi z NAAU, the National Accreditation Body of the Ukraine oraz ze wszystkimi obywatelami Ukrainy.

EA, solidaryzując się z Ukrainą, popiera zdecydowane działania Unii Europejskiej i jej europejskich i międzynarodowych partnerów w obronie międzynarodowych zasad oraz w udzieleniu wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli.

EA pilnie wzywa do zakończenia tej okropnej wojny!

https://european-accreditation.org/ea-statement-on-the-war-in-ukraine/

Powrót