Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA poszukuje ekspertów 31-07-2017

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje ekspertów kompetentnych do oceny producentów materiałów odniesienia (RMP) w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034:2016. Kandydat powinien spełnić następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe II-go stopnia techniczne i/lub przyrodnicze i/lub w zakresie ochrony środowiska i/lub w zakresie medycznym; albo wyższe w innym zakresie, uzupełnione odpowiednim studium podyplomowym,
  • aktualne, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem produkcji materiałów odniesienia lub z obszarem zajmujących się problematyką oceny i stosowania materiałów odniesienia,
  • znajomość normy PN-EN ISO 17034 i/lub innych dokumentów dotyczących produkcji materiałów odniesienia, tj. przewodników serii ISO w szczególności przewodnika ISO Guide 34 oraz ISO Guide 35,
  • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i/lub PN-EN ISO 15189,
  • wiedza z zakresu statystyki i metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach materiałów odniesienia,

dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia auditorskiego, np. jako auditor wewnętrzny lub zewnętrzny w jednostkach oceniających zgodność.

Osoby zainteresowane współpracą z PCA proszone są o przesłanie w formie elektronicznej CV (z dokładnym opisem doświadczenia zawodowego oraz szkoleń dot. systemu oceny zgodności, norm akredytacyjnych) na adres e-mail: ekspert@pca.gov.pl .

Powrót