Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Podcasty PCA: akredytowane badania diagnostyczne 25-05-2021

Rozmowa z Kamilą Skrzypczak-Zbiciak, Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA, o roli akredytacji w podnoszeniu jakości usług laboratoriów medycznych.

W kolejnym odcinku naszego cyklu „DGPtalk: 20 lat Polskiego Centrum Akredytacji”, realizowanego we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, prezentujemy temat aktualny nie tylko w czasach pandemii: laboratoria medyczne. Od rzetelności i miarodajności wyników badań diagnostycznych zależy bowiem ludzkie zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważna – i to zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i laboratorium – jest jakość usług świadczonych przez te placówki.

O akredytowanych laboratoriach medycznych, wymaganiach normy PN-EN ISO 15189, a także o korzyściach z posiadania przez laboratoria certyfikatu akredytacji, w najnowszej audycji mówi Kamila Skrzypczak-Zbiciak: Dzięki akredytacji laboratorium medyczne ma możliwość wyróżnienia się swoimi kompetencjami. Wykazania, że w wyniku ocen prowadzonych przez niezależną stronę trzecią, jaką jest PCA, potwierdzona została zgodność z rygorystycznymi wymaganiami wskazanym w normie akredytacyjnej 15189. Ma to wpływ także na większą konkurencyjność takiego laboratorium. Ale nie tylko to – laboratorium, które  opracowało, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy akredytacyjnej, posiada narzędzia do tego, żeby w sposób ciągły utrzymywać odpowiedni poziom jakościowy.

Cała rozmowa:

8 czerwca zapraszamy na premierę ostatniego odcinka naszego cyklu.

Powrót