Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Porozumienie o współpracy PCA z Głównym Lekarzem Weterynarii 11-04-2024

Dyrektor PCA Lucyna Olborska i Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski podpisali dziś nowe porozumienie o współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi laboratoriami urzędowymi.

Porozumienie kładzie nacisk na wzajemne wsparcie, wymianę informacji i dzielenie się wiedzą. Obejmuje m. in. przekazywanie pomiędzy stronami informacji na temat aktualnych polskich i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących laboratoriów urzędowych oraz krajowych laboratoriów referencyjnych, a także aktualnych i projektowanych wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów urzędowych, z uwzględnieniem specyficznych sektorowych wymagań wspólnotowych. Zakres porozumienia obejmuje również wymianę informacji o metodach badawczych oraz wprowadzania i stosowania nowych wymagań i warunków akredytacji laboratoriów urzędowych.

Główny Lekarz Weterynarii zapewni też udział swoich przedstawicieli w pracach zespołów funkcjonujących przy PCA, właściwych do spraw żywności, pasz i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt. Uzgodniono również, że przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii i PCA będą mogli uczestniczyć w szkoleniach otwartych i wewnętrznych organizowanych przez drugą stronę.

Powrót