Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-01 04-04-2022

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji" (projekt P5 wydania 13 z 4.04.2022 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-01 dotyczą:

 1. Trybu postępowania w odniesieniu do reakcji CAB na sformułowane w wyniku ocen niezgodności i spostrzeżenia, w szczególności:
  • informacje dotyczące reakcji CAB w odniesieniu do spostrzeżeń będą przekazywane do PCA przed kolejną oceną w nadzorze (w ramach dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia oceny),
  • wprowadza się  możliwość podjęcia przez PCA decyzji o konieczności oceny reakcji CAB na niezgodności w ramach oceny dodatkowej w formie oceny na miejscu / zdalnej w przypadku kolejnych nieprawidłowych reakcji CAB  (plany działań, dowody zrealizowanych działań);
 2. Wprowadzenia do stosowania w działalności akredytacyjnej ocen zdalnych / hybrydowych jako stałego elementu procesów akredytacji i nadzoru, w tym ocen zdalnych realizowanych w nadzorze wyłącznie przez AW lub AT;
 3. Uwzględnienia funkcjonowania w działalności akredytacyjnej PCA systemu e-Akredytacja;
 4. Aktualizacji, tytułów dokumentów związanych oraz stosowanych nazw i określeń – harmonizacja na poziomie terminologii ISO/IEC 17000 oraz ISO/IEC 17011.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 18.04.2022 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 13.

Powrót