Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-05 26-02-2020

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (Projekt P3 wydania 7 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02, uwzględnienia wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań aktualizowanego dokumentu ILAC-P9 ILAC Policy for particiation in proficiency testing activities.

W znowelizowanym dokumencie DA-05 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

 • rozszerzenia zakresu stosowania polityki o organizatorów badań biegłości i producentów materiałów odniesienia, gdy realizują oni działalność laboratoryjną w ramach prowadzonej oceny zgodności  - wykorzystują nieakredytowane własne badania / wzorcowania w przeprowadzanych ocenach zgodności,
 • rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT),
 • rezygnacji ze wskazania przez PCA minimalnej częstości uczestnictwa laboratoriów w PT w cyklu akredytacji,
 • możliwości, a nie obowiązku, zastosowania koncepcji „poddyscyplin” przy określaniu poziomu uczestnictwa w PT,
 • zasad oceny i wykorzystania przez PCA uczestnictwa  laboratoriów w PT, rozumianego jako rezultaty wraz z ich analizą osiągane przez laboratoria w całym cyklu akredytacji, jako jeden z elementów rozpatrywanego ryzyka związanego z oceną kompetencji laboratorium,
 • wskazania przeglądu rezultatów (dowodów) uczestnictwa w PT jako techniki oceny w nadzorze,
 • uwarunkowań dla informowania PCA o uzyskaniu wyników niezadowalających,
 • wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO / IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów,  
 • przekazywania sprawozdania o uczestnictwie w PT/ILC przed każdą oceną w procesie nadzoru oraz rozszerzenia zakresu akredytacji,
 • wskazania międzynarodowej bazy danych EPTIS jako zalecanego źródła w wyszukiwaniu odpowiednich programów PT.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.03.2020 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-05, projekt wyd. 7.

Powrót