Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-07 27-03-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej – projekt wyd. 3 z 25.03.2019 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność w szczególności odnoszących się do:

  • podejścia do akredytacji transgranicznej,
  • współpracy z zagranicznymi jednostkami akredytującymi,
  • zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami wielolokalizacyjnymi w akredytacji transgranicznej.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.04.2019 r.  na adres:
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-07 projekt wyd. 3

Powrót