Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DA-11 20-05-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji - projekt wydania 3 z 18.05.2016 r.

W znowelizowanym dokumencie DA-11 kluczowe zmiany zostały opracowane w związku z dostosowaniem do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542) oraz Niebieskiego przewodnika – wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej z 2016 r. Zaktualizowany został również wykaz aktów prawnych, w zakresie których PCA udziela akredytacji jednostkom ubiegającym się o notyfikację. 

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.06.2016 r. na adres projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11 projekt wyd. 3.

Powrót